Trwa akcja informacyjna dotycząca projektu #MŁODZI MAJĄ GŁOS!

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II w Zamościu zaprasza uczniów w wieku 13-15 lat z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu do udziału w projekcie #MŁODZI MAJĄ GŁOS!

Celem projektu jest kształtowanie umiejętności dziennikarskich w dziedzinie aktywności obywatelskiej i społecznej w oparciu o rozwój indywidualnych zdolności i kompetencji uczestników projektu poprzez realizację autorskich radiowych audycji społeczno-obywatelskich na rzecz mieszkańców lokalnej społeczności.

 


Projekt jest realizowany w okresie od sierpnia 2021 roku do czerwca 2022 roku.


W ramach radiowego klubu #MŁODZI MAJĄ GŁOS! uczniowie biorący udział w projekcie pod opieką trenerów warsztatu dziennikarskiego nabędą umiejętności z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego i społecznego, pracy i działań wolontariackich, sztuki mówienia, emisji głosu, interpretacji tekstu, pisania scenariuszy, obsługi mikrofonu, obróbki i zapisu dźwięku.

Finalnym elementem zadania będzie realizacji cyklu audycji społecznych na rzecz mieszkańców lokalnej społeczności.

Zgłoszenia do projektu pod adresem: sekretariat@pio.edu.pl
i/lub telefonicznie: 515 147 109

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030