Search for:
#MŁODZI MAJĄ GŁOS! Kontynuacja zajęć ze “Sztuki Mówienia” dla GRUPY II i warsztatów dla GRUPY I z Wolontariatu oraz rozpoczęcie szkoleń wolontariackich dla Grupy II
W dniach 25-29 października 2021 r. odbyła się kolejna tura warsztatów ze “Sztuki Mówienia” dla Grupy II oraz szkoleń wolontariackich dla Grupy I oraz rozpoczęcie szkoleń wolontariackich dla Grupy II uczestników projektu.

25-29 października br. był intensywnym tygodniem kontynuującym szkolenia ze “Sztuki Mówienia” 10-osobowej Grupy II uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu. Uczestnicy pod kierunkiem prowadzącej warsztaty Pani Redaktor Eweliny Michalskiej z Katolickiego Radia Zamość zapoznali się z następującymi zagadnieniami:
– Czym jest retoryka i dykcja?
– Ćwiczenia dykcyjne w praktyce.
– Ćwiczenia relaksacyjne dla głosu. Cel i przykłady.
– Jak wygląda praca z mikrofonem? Zasady pracy z mikrofonem oraz zachowanie w studiu radiowym. cz. 1.
– Jak wygląda praca z mikrofonem? Zasady pracy z mikrofonem oraz zachowanie w studiu radiowym. cz. 2.

Natomiast w poniedziałek i wtorek 25-26 października br. GRUPA I składająca się z 10 uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu kończyła szkolenia wolontariackie pod kierunkiem trenera, Pana Redaktora Łukasza Kota z Katolickiego Radia Zamość, podczas których uczestnicy dowiedzieli się o różnych odsłonach działań wolontariackich:
– Wolontariat jako przejaw indywidualnej aktywności obywatelskiej.
– Wolontariat – Lider w grupie.

Z kolei od środy do piątku 27-29 października br. Redaktor Łukasz Kot rozpoczął szkolenia wolontariackie dla GRUPY II wprowadzając uczestników w następujące zagadnienia:
– Wolontariat – definicja, historia, klasyfikacja.
– Jak zostać wolontariuszem? Podstawy prawne. Ochrona prawna.
– Zasady wolontariackie – Kodeks etyczny wolontariusza. Cechy dobrego wolontariusza.

 

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030

#MŁODZI MAJĄ GŁOS! Rozpoczęcie zajęć ze “Sztuki Mówienia” dla GRUPY II oraz szkoleń wolontariackich dla GRUPY I
W połowie października br. rozpoczęła się II tura warsztatów ze “Sztuki Mówienia” oraz I tura szkoleń wolontariackich dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu.

W dniach 15-22 października 2021 roku w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu odbyły się pierwsze zajęcia ze “Sztuki Mówienia” dla 10-osobowej GRUPY II, podczas których uczniowie zapoznali się z następującymi zagadnieniami:
– Wprowadzenie do warsztatów – Jak dbać o nasz głos?
– Podstawowe zasady higieny głosu.
– Znaczenie oddechu oraz cel ćwiczeń oddechowych.
– Przykłady ćwiczeń oddechowych w praktyce.
– Jak zachować się w sytuacji występu publicznego.

Po podstawach teoretycznych uczniowie przeprowadzali ćwiczenia oddechowe pod kierunkiem prowadzącej warsztaty Pani Redaktor Eweliny Michalskiej z Katolickiego Radia Zamość.

Równolegle GRUPA I składająca się z 10 uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu rozpoczęła szkolenia wolontariackie pod kierunkiem trenera, Pana Redaktora Łukasza Kota z Katolickiego Radia Zamość, podczas których uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu:
– Wolontariat – definicja, historia, klasyfikacja.
– Jak zostać wolontariuszem? Podstawy prawne. Ochrona prawna.
– Zasady wolontariackie – Kodeks etyczny wolontariusza. Cechy dobrego wolontariusza.
– Praca wolontariusza – miejsca, formy, przykłady, realizacje, projekty.
– Rodzaje i formy wolontariatu – Od wolontariatu hospicyjnego po e-wolontariat.
– Wolontariat w Zamościu i okolicy.

 

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030

#MŁODZI MAJĄ GŁOS! Ostatnie zajęcia dla GRUPY I ze “Sztuki Mówienia” i szkoleń dla GRUPY II z Edukacji obywatelskiej i społecznej
Ostatnie zajęcia ze “Sztuki Mówienia” dla GRUPY I i szkoleń z Edukacji obywatelskiej i społecznej dla GRUPY II w ramach projektu #MŁODZI MAJĄ GŁOS!
W dniach 11-14 października 2021 r. odbyły się ostatnie zajęcia ze “Sztuka Mówienia” dla GRUPY I szkoleniowej składającej się z 10 uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu.

W ostatnich, podsumowujących zajęciach uczestnicy projektu zagłębiali następujące zagadnienia:

Sztuka Mówienia
– Przygotowanie przez uczestników warsztatów scenariuszy audycji. Dyskusja.
– Nagrywanie mini wywiadów przez uczestników projektu.
– Nagrywanie mini wywiadów przez uczestników projektu. Analiza nagranego materiału.
– Nagrywanie mini wywiadów przez uczestników projektu. Zakończenie warsztatów.

Równolegle prowadzony był ostatni etap zajęć z “Edukacji obywatelskiej i społecznej” dla GRUPY II:

Edukacja obywatelska i społeczna
– Jak skutecznie promować wydarzenia? Jak je nagłośnić? Jak współpracować z dziennikarzami?    
– Organizacje młodzieżowe – działalność i funkcjonowanie. Czym są organizacje młodzieżowe? Czemu mają służyć?
– Jak zaangażować się w działalność organizacji młodzieżowych mając niewiele czasu? Jakie są pożytki z działalności w takich organizacjach?
– Młodzieżowe Rady – powstanie, funkcje, zadania, przedsięwzięcia.
– Czym są Młodzieżowe Rady? Jakie mają kompetencje? Rola Młodzieżowej Rady w społeczności lokalnej.

Zajęcia prowadzili: Pani Redaktor Ewelina Michalska i Pan Redaktor Łukasz Kot z Katolickiego Radia Zamość.

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030

#MŁODZI MAJĄ GŁOS! Kolejne zajęcia ze “Sztuki Mówienia” i Edukacji obywatelskiej i społecznej
Rozpoczęły się październikowe zajęcia ze “Sztuka Mówienia” i “Edukacji obywatelskiej i społecznej” dla uczestników projektu #MŁODZI MAJĄ GŁOS!

Początek października to dla GRUPY I szkoleniowej składającej się z 10 uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu półmetek warsztatów ze “Sztuki Mówienia” i zakończenie szkoleń z Edukacji obywatelskiej i społecznej.

W dniach 4-8 października 2021 r. uczestnicy zajęć ze “Sztuki Mówienia” zagłębiali następujące zagadnienia:

Sztuka Mówienia
– Ćwiczenia dykcyjne w praktyce.
– Ćwiczenia relaksacyjne dla głosu. Cel i przykłady.
– Jak wygląda praca z mikrofonem? Zasady pracy z mikrofonem oraz zachowanie w studiu radiowym. cz.1.
– Jak wygląda praca z mikrofonem? Zasady pracy z mikrofonem oraz zachowanie w studiu radiowym. cz.2.
– Nauka obsługi programu do montowania dźwięku Wave Lab.

Z kolei w dniu 4 października br. GRUPA I szkoleniowa kończyła warsztaty z Edukacji obywatelskiej i społecznej pod kierunkiem trenera Redaktora Łukasza Kota, w których poruszono tematy:

Edukacja obywatelska i społeczna
– Młodzieżowe Rady – powstanie, funkcje, zadania, przedsięwzięcia.
– Czym są Młodzieżowe Rady? Jakie mają kompetencje?
– Rola Młodzieżowej Rady w społeczności lokalnej.

W dniach 5-8 października 2021 r. odbyły się pierwsze warsztaty dla GRUPY II z “Edukacji obywatelskiej i społecznej” składającej się z 10 uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu. Uczniowie zostali wprowadzeni w zagadnienia:

Edukacja obywatelska i społeczna
– Wartości-drogowskazy, które wskazują drogę do celu. Dlaczego mamy uczyć się wartości? Czym są wartości i jak wyglądałby świat bez nich?
– Partycypacja społeczna i obywatelska: co to jest partycypacja obywatelska?
– Kto może partycypować? Techniki i korzyści partycypacji.

W ostatnim dniu szkoleń 8 października br. Redaktor Łukasz Kot przybliżył uczestnikom warsztatów istotę działania Katolickiego Radia Zamość – organizacji umożliwiającej młodym ludziom poznanie tajników dziennikarstwa i pracy dziennikarskiej i uczącej wrażliwości na ludzkie problemy.

 
Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne ze Sztuki Mówienia prowadziła Pani Redaktor Ewelina Michalska z Katolickiego Radia Zamość.

Warsztaty z Edukacji obywatelskiej i społecznej prowadził Pan Redaktor Łukasz Kot z Katolickiego Radia Zamość.

 

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030

PODKARPACKIE OBLICZA EKOLOGII
„PODKARPACKIE OBLICZA EKOLOGII” – w każdy czwartek o godz. 13:45 na antenie Katolickiego Radia Zamość

Ekodebaty poruszające problemy i potrzeby lokalnego środowiska Podkarpacia. Jakość powietrza, produkcja energii elektrycznej z OZE w województwie podkarpackim, budowa zbiorczych sieci kanalizacyjnych i nowych oczyszczalni ścieków, zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, czy gospodarka odpadami – to tylko niektóre tematy poruszane przez gości związanych z ekologią, naturą i ochroną środowiska regionu Podkarpacia.

W audycjach konkurs, z atrakcyjnymi nagrodami m.in.: smartfon, smartwatch, maszyna tnąco-wytłaczająca oraz książki i albumy o tematyce ekologicznej.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS na numer 71601 o treści:
ekodebata. (i tu należy podać odpowiedź na pytanie konkursowe zadane w audycji).

Koszt SMS: 1,23 zł z VAT.

Słuchaj audycji! Nagrody czekają!

Cykl audycji „PODKARPACKIE OBLICZA EKOLOGII” jest dofinansowany
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie


2021.10.07

Audycja 1. Lepsze powietrze

Jaki wpływ na jakość powietrza na Podkarpaciu ma ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z domowych palenisk i lokalnych kotłowni?
Na ten temat rozmawiamy z Dyrektorem Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Panem Andrzejem Kuligiem i Wiceprezesem Stowarzyszenia „EKOSKOP” w Rzeszowie, Panem Doktorem Maciejem Kunyszem.


2021.10.14

Audycja 2. Energia odnawialna

Jak wygląda produkcja energii elektrycznej z OZE w woj. podkarpackim za pomocą hydroelektrowni, elektrowni słonecznych, elektrowni wiatrowych i biogazowni?
Na ten temat rozmawiamy z Dyrektorem Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Panem Wojciechem Magnowskim, Prezesem Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej i Wykładowcą Instytutu Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Panem Doktorem Grzegorzem Wisz i Dyrektorem Wydziału Zaopatrzenia i Logistyki Polskiej Grupy Biogazowej, Panem Łukaszem Dudziakiem.

 


2021.10.21

Audycja 3. Moja Woda

Jak wygląda budowa zbiorczych sieci kanalizacyjnych, ich modernizacja i rozbudowa, budowa oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie wody opadowej z terenów nieruchomości budynków mieszkalnych?
Na ten temat rozmawiamy z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Panią Małgorzatą Wajdą i Prezesem Zarządu Biura Projektowego Gospodarki Wodno-Ściekowej i Wykładowcą Zakładu Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Technologiem Oczyszczalni Ścieków, Panem Rafałem Pieniążkiem.

 


2021.10.28

Audycja 4. Zmiana klimatu

Jak zmienia się klimat i w jaki sposób można temu zapobiegać i przeciwdziałać?
Na ten temat rozmawiamy z Dyrektorem Centrum Badań i Rozwoju i Wicedyrektorem Instytutu Meteorologi i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, Panem Profesorem Mirosławem Miętusem, i Dyrektorem Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Panią Profesor Jadwigą Stanek-Tarkowską.

 


2021.11.04

Audycja 5. Gospodarka odpadami

Jakie są działania pomocowe na wdrażanie i rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów, w jaki sposób unieszkodliwiać odpady zawierające azbest i czy odpady mogą być wykorzystywane w celach energetycznych?
Na te tematy rozmawiamy z Głównym Specjalistą w Oddziale Gospodarki Odpadami Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Panią Beatą Fatygą i Prezesem Zarządu Spółki Stare Miasto – Park w Gminie Leżajsk, Panią Martą Zajko.