PODKARPACKIE OBLICZA EKOLOGII
„PODKARPACKIE OBLICZA EKOLOGII” – w każdy czwartek o godz. 13:45 na antenie Katolickiego Radia Zamość

Ekodebaty poruszające problemy i potrzeby lokalnego środowiska Podkarpacia. Jakość powietrza, produkcja energii elektrycznej z OZE w województwie podkarpackim, budowa zbiorczych sieci kanalizacyjnych i nowych oczyszczalni ścieków, zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, czy gospodarka odpadami – to tylko niektóre tematy poruszane przez gości związanych z ekologią, naturą i ochroną środowiska regionu Podkarpacia.

W audycjach konkurs, z atrakcyjnymi nagrodami m.in.: smartfon, smartwatch, maszyna tnąco-wytłaczająca oraz książki i albumy o tematyce ekologicznej.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS na numer 71601 o treści:
ekodebata. (i tu należy podać odpowiedź na pytanie konkursowe zadane w audycji).

Koszt SMS: 1,23 zł z VAT.

Słuchaj audycji! Nagrody czekają!

Cykl audycji „PODKARPACKIE OBLICZA EKOLOGII” jest dofinansowany
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie


2021.10.07

Audycja 1. Lepsze powietrze

Jaki wpływ na jakość powietrza na Podkarpaciu ma ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z domowych palenisk i lokalnych kotłowni?
Na ten temat rozmawiamy z Dyrektorem Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Panem Andrzejem Kuligiem i Wiceprezesem Stowarzyszenia „EKOSKOP” w Rzeszowie, Panem Doktorem Maciejem Kunyszem.


2021.10.14

Audycja 2. Energia odnawialna

Jak wygląda produkcja energii elektrycznej z OZE w woj. podkarpackim za pomocą hydroelektrowni, elektrowni słonecznych, elektrowni wiatrowych i biogazowni?
Na ten temat rozmawiamy z Dyrektorem Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Panem Wojciechem Magnowskim, Prezesem Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej i Wykładowcą Instytutu Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Panem Doktorem Grzegorzem Wisz i Dyrektorem Wydziału Zaopatrzenia i Logistyki Polskiej Grupy Biogazowej, Panem Łukaszem Dudziakiem.

 


2021.10.21

Audycja 3. Moja Woda

Jak wygląda budowa zbiorczych sieci kanalizacyjnych, ich modernizacja i rozbudowa, budowa oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie wody opadowej z terenów nieruchomości budynków mieszkalnych?
Na ten temat rozmawiamy z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Panią Małgorzatą Wajdą i Prezesem Zarządu Biura Projektowego Gospodarki Wodno-Ściekowej i Wykładowcą Zakładu Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Technologiem Oczyszczalni Ścieków, Panem Rafałem Pieniążkiem.

 


2021.10.28

Audycja 4. Zmiana klimatu

Jak zmienia się klimat i w jaki sposób można temu zapobiegać i przeciwdziałać?
Na ten temat rozmawiamy z Dyrektorem Centrum Badań i Rozwoju i Wicedyrektorem Instytutu Meteorologi i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, Panem Profesorem Mirosławem Miętusem, i Dyrektorem Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Panią Profesor Jadwigą Stanek-Tarkowską.

 


2021.11.04

Audycja 5. Gospodarka odpadami

Jakie są działania pomocowe na wdrażanie i rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów, w jaki sposób unieszkodliwiać odpady zawierające azbest i czy odpady mogą być wykorzystywane w celach energetycznych?
Na te tematy rozmawiamy z Głównym Specjalistą w Oddziale Gospodarki Odpadami Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Panią Beatą Fatygą i Prezesem Zarządu Spółki Stare Miasto – Park w Gminie Leżajsk, Panią Martą Zajko.