#MŁODZI MAJĄ GŁOS! Rozpoczęcie zajęć ze “Sztuki Mówienia” dla GRUPY II oraz szkoleń wolontariackich dla GRUPY I
W połowie października br. rozpoczęła się II tura warsztatów ze “Sztuki Mówienia” oraz I tura szkoleń wolontariackich dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu.

W dniach 15-22 października 2021 roku w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu odbyły się pierwsze zajęcia ze “Sztuki Mówienia” dla 10-osobowej GRUPY II, podczas których uczniowie zapoznali się z następującymi zagadnieniami:
– Wprowadzenie do warsztatów – Jak dbać o nasz głos?
– Podstawowe zasady higieny głosu.
– Znaczenie oddechu oraz cel ćwiczeń oddechowych.
– Przykłady ćwiczeń oddechowych w praktyce.
– Jak zachować się w sytuacji występu publicznego.

Po podstawach teoretycznych uczniowie przeprowadzali ćwiczenia oddechowe pod kierunkiem prowadzącej warsztaty Pani Redaktor Eweliny Michalskiej z Katolickiego Radia Zamość.

Równolegle GRUPA I składająca się z 10 uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu rozpoczęła szkolenia wolontariackie pod kierunkiem trenera, Pana Redaktora Łukasza Kota z Katolickiego Radia Zamość, podczas których uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu:
– Wolontariat – definicja, historia, klasyfikacja.
– Jak zostać wolontariuszem? Podstawy prawne. Ochrona prawna.
– Zasady wolontariackie – Kodeks etyczny wolontariusza. Cechy dobrego wolontariusza.
– Praca wolontariusza – miejsca, formy, przykłady, realizacje, projekty.
– Rodzaje i formy wolontariatu – Od wolontariatu hospicyjnego po e-wolontariat.
– Wolontariat w Zamościu i okolicy.

 

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030