#MŁODZI MAJĄ GŁOS! Kontynuacja zajęć ze “Sztuki Mówienia” dla GRUPY II i warsztatów dla GRUPY I z Wolontariatu oraz rozpoczęcie szkoleń wolontariackich dla Grupy II
W dniach 25-29 października 2021 r. odbyła się kolejna tura warsztatów ze “Sztuki Mówienia” dla Grupy II oraz szkoleń wolontariackich dla Grupy I oraz rozpoczęcie szkoleń wolontariackich dla Grupy II uczestników projektu.

25-29 października br. był intensywnym tygodniem kontynuującym szkolenia ze “Sztuki Mówienia” 10-osobowej Grupy II uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu. Uczestnicy pod kierunkiem prowadzącej warsztaty Pani Redaktor Eweliny Michalskiej z Katolickiego Radia Zamość zapoznali się z następującymi zagadnieniami:
– Czym jest retoryka i dykcja?
– Ćwiczenia dykcyjne w praktyce.
– Ćwiczenia relaksacyjne dla głosu. Cel i przykłady.
– Jak wygląda praca z mikrofonem? Zasady pracy z mikrofonem oraz zachowanie w studiu radiowym. cz. 1.
– Jak wygląda praca z mikrofonem? Zasady pracy z mikrofonem oraz zachowanie w studiu radiowym. cz. 2.

Natomiast w poniedziałek i wtorek 25-26 października br. GRUPA I składająca się z 10 uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu kończyła szkolenia wolontariackie pod kierunkiem trenera, Pana Redaktora Łukasza Kota z Katolickiego Radia Zamość, podczas których uczestnicy dowiedzieli się o różnych odsłonach działań wolontariackich:
– Wolontariat jako przejaw indywidualnej aktywności obywatelskiej.
– Wolontariat – Lider w grupie.

Z kolei od środy do piątku 27-29 października br. Redaktor Łukasz Kot rozpoczął szkolenia wolontariackie dla GRUPY II wprowadzając uczestników w następujące zagadnienia:
– Wolontariat – definicja, historia, klasyfikacja.
– Jak zostać wolontariuszem? Podstawy prawne. Ochrona prawna.
– Zasady wolontariackie – Kodeks etyczny wolontariusza. Cechy dobrego wolontariusza.

 

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030