#MŁODZI MAJĄ GŁOS! Ostatnie zajęcia ze “Sztuki Mówienia” i szkoleń wolontariackich dla Grupy II. Zakończenie cyklu szkoleń
Początek listopada to ostatnie szkolenia i warsztaty kończące cały cykl warsztatów “Sztuki Mówienia”, “Edukacji obywatelskiej i społecznej” i szkoleń wolontariackich dla obu 10-osobowych grup szkoleniowych, uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu biorących udział w projekcie #MŁODZI MAJĄ GŁOS!

W dniach 3 – 9 listopada 2021 r. miały miejsce ostatnie warsztaty ze “Sztuki Mówienia” oraz szkolenia wolontariackie dla GRUPY II, uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu w ramach projektu #MŁODZI MAJĄ GŁOS!

Redaktor Ewelina Michalska z Katolickiego Radia Zamość przybliżyła uczestnikom następujące zagadnienia ze “Sztuki Mówienia”:
– Nauka obsługi programu do montowania dźwięku Wave Lab.
– Przygotowanie przez uczestników warsztatów scenariuszy audycji. Dyskusja.
– Nagrywanie mini wywiadów przez uczestników projektu.
– Nagrywanie mini wywiadów przez uczestników projektu. Analiza nagranego materiału.
– Nagrywanie mini wywiadów przez uczestników projektu. Zakończenie warsztatów.

W ramach ostatnich 5 godzin szkoleń wolontariackich zadaniem Redaktora Katolickiego Radia Zamość Łukasza Kota było przedstawienie uczniom zagadnień z następujących zakresów:
– Praca wolontariusza – miejsca, formy, przykłady, realizacje, projekty.
– Rodzaje i formy wolontariatu – Od wolontariatu hospicyjnego po e-wolontariat.
– Wolontariat w Zamościu i okolicy.
– Wolontariat jako przejaw indywidualnej aktywności obywatelskiej.
– Wolontariat – Lider w grupie.

Dziękując uczniom Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu za uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach z zakresu “Sztuki Mówienia”, “Edukacji obywatelskiej i społecznej oraz Wolontariatu, zapraszamy uczestników projektu do wdrożenia nabytej wiedzy na spotkaniach w Radiowym Klubie #MŁODZI MAJĄ GŁOS! i realizacji pomysłów w autorskich, radiowych audycjach społeczno-obywatelskich na rzecz mieszkańców lokalnej społeczności.

 

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030