#MŁODZI MAJĄ GŁOS! sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji poniżej prezentujemy osiągnięcia uczestników w zakresie przeprowadzonych warsztatów i szkoleń w ramach projektu #MŁODZI MAJĄ GŁOS!

 

  1. RAPORT z monitoringu warsztatów dotyczących EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I SPOŁECZNEJ
  1. RAPORT z monitoringu warsztatów SZTUKA MÓWIENIA
  1. RAPORT z monitoringu SZKOLEŃ WOLONTARIACKICH
  1. Założenia i efekty realizacji projektu #MŁODZI MAJĄ GŁOS!