Search for:
PODKARPACKIE OBLICZA EKOLOGII
„PODKARPACKIE OBLICZA EKOLOGII” – w każdy czwartek o godz. 13:45 na antenie Katolickiego Radia Zamość

Ekodebaty poruszające problemy i potrzeby lokalnego środowiska Podkarpacia. Jakość powietrza, produkcja energii elektrycznej z OZE w województwie podkarpackim, budowa zbiorczych sieci kanalizacyjnych i nowych oczyszczalni ścieków, zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, czy gospodarka odpadami – to tylko niektóre tematy poruszane przez gości związanych z ekologią, naturą i ochroną środowiska regionu Podkarpacia.

W audycjach konkurs, z atrakcyjnymi nagrodami m.in.: smartfon, smartwatch, maszyna tnąco-wytłaczająca oraz książki i albumy o tematyce ekologicznej.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS na numer 71601 o treści:
ekodebata. (i tu należy podać odpowiedź na pytanie konkursowe zadane w audycji).

Koszt SMS: 1,23 zł z VAT.

Słuchaj audycji! Nagrody czekają!

Cykl audycji „PODKARPACKIE OBLICZA EKOLOGII” jest dofinansowany
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie


2021.10.07

Audycja 1. Lepsze powietrze

Jaki wpływ na jakość powietrza na Podkarpaciu ma ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z domowych palenisk i lokalnych kotłowni?
Na ten temat rozmawiamy z Dyrektorem Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Panem Andrzejem Kuligiem i Wiceprezesem Stowarzyszenia „EKOSKOP” w Rzeszowie, Panem Doktorem Maciejem Kunyszem.


2021.10.14

Audycja 2. Energia odnawialna

Jak wygląda produkcja energii elektrycznej z OZE w woj. podkarpackim za pomocą hydroelektrowni, elektrowni słonecznych, elektrowni wiatrowych i biogazowni?
Na ten temat rozmawiamy z Dyrektorem Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Panem Wojciechem Magnowskim, Prezesem Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej i Wykładowcą Instytutu Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Panem Doktorem Grzegorzem Wisz i Dyrektorem Wydziału Zaopatrzenia i Logistyki Polskiej Grupy Biogazowej, Panem Łukaszem Dudziakiem.

 


2021.10.21

Audycja 3. Moja Woda

Jak wygląda budowa zbiorczych sieci kanalizacyjnych, ich modernizacja i rozbudowa, budowa oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie wody opadowej z terenów nieruchomości budynków mieszkalnych?
Na ten temat rozmawiamy z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Panią Małgorzatą Wajdą i Prezesem Zarządu Biura Projektowego Gospodarki Wodno-Ściekowej i Wykładowcą Zakładu Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Technologiem Oczyszczalni Ścieków, Panem Rafałem Pieniążkiem.

 


2021.10.28

Audycja 4. Zmiana klimatu

Jak zmienia się klimat i w jaki sposób można temu zapobiegać i przeciwdziałać?
Na ten temat rozmawiamy z Dyrektorem Centrum Badań i Rozwoju i Wicedyrektorem Instytutu Meteorologi i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, Panem Profesorem Mirosławem Miętusem, i Dyrektorem Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Panią Profesor Jadwigą Stanek-Tarkowską.

 


2021.11.04

Audycja 5. Gospodarka odpadami

Jakie są działania pomocowe na wdrażanie i rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów, w jaki sposób unieszkodliwiać odpady zawierające azbest i czy odpady mogą być wykorzystywane w celach energetycznych?
Na te tematy rozmawiamy z Głównym Specjalistą w Oddziale Gospodarki Odpadami Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Panią Beatą Fatygą i Prezesem Zarządu Spółki Stare Miasto – Park w Gminie Leżajsk, Panią Martą Zajko.

 

#MŁODZI MAJĄ GŁOS! Kolejne zajęcia ze “Sztuki Mówienia”
Wtorek 21 września br. był drugim dniem warsztatów pn. “Sztuka Mówienia” dla uczestników projektu #MŁODZI MAJĄ GŁOS!, które odbyły się w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu

W drugim dniu warsztatów “Sztuki Mówienia” dwie 10-osobowe grupy szkoleniowe składające się z uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu zagłębiały zagadnienia fonacji, artykulacji oraz ćwiczeń fonacyjnych  i artykulacyjnych.

Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne prowadziła Pani Redaktor Ewelina Michalska z Katolickiego Radia Zamość.

Opisane zajęcia są wstępem dla każdego młodego pasjonata dziennikarstwa biorącego udział w Projekcie, do nauki warsztatu dziennikarskiego, obsługi sprzętu i oprogramowania do montażu, obróbki dźwięku oraz realizacji własnego pomysłu na audycje w ramach Projektu  #MŁODZI MAJĄ GŁOS!

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030

#MŁODZI MAJĄ GŁOS! Ruszyły warsztaty ze “Sztuki Mówienia”
W poniedziałek 20 września 2021 r. w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu odbyły się pierwsze zajęcia pn. “Sztuka Mówienia” dla uczniów biorących udział w projekcie #MŁODZI MAJĄ GŁOS!

Zajęcia dla dwóch 10-osobowych grup uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie prowadziła Pani Redaktor Ewelina Michalska z Katolickiego Radia Zamość.

Tematem pierwszych warsztatów “Sztuki Mówienia” było wprowadzenie teoretyczne omawiające następujące zagadnienia:
– czym jest emisja głosu,
– jak dbać o higienę głosu,
– znaczenie oddechu.
Po podstawach teoretycznych uczniowie pod nadzorem trenera przeprowadzali ćwiczenia oddechowe.

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030

Trwa akcja informacyjna dotycząca projektu #MŁODZI MAJĄ GŁOS!

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II w Zamościu zaprasza uczniów w wieku 13-15 lat z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu do udziału w projekcie #MŁODZI MAJĄ GŁOS!

Celem projektu jest kształtowanie umiejętności dziennikarskich w dziedzinie aktywności obywatelskiej i społecznej w oparciu o rozwój indywidualnych zdolności i kompetencji uczestników projektu poprzez realizację autorskich radiowych audycji społeczno-obywatelskich na rzecz mieszkańców lokalnej społeczności.

  Read More

TRADYCJE ROZTOCZA #1

Cykl audycji na żywo na antenie Katolickiego Radia Zamość i kanale YouTube KRZ
oraz na stronach internetowych www.skkm.pl i www.radiozamosc.pl

Transmisja od 11 września 2021 r. w co drugą sobotę miesiąca o godz. 20.10.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Zapraszamy

#MŁODZI MAJĄ GŁOS!

Chcesz kształtować umiejętności dziennikarskie w dziedzinie aktywności obywatelskiej i społecznej poprzez realizację autorskich radiowych audycji społeczno-obywatelskich na rzecz mieszkańców lokalnej społeczności?

Weź udział w Projekcie
„#MŁODZI MAJĄ GŁOS!”

Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II w Zamościu zaprasza młodzież w wieku 13 – 15 lat, uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Zamościu do udziału w projekcie pn. „#Młodzi mają GŁOS!”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt skierowany jest do 20 osób w wieku 13-15 lat, uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Zamościu.

Ilość osób do udziału w zadaniu: 20 (2 grupy po 10 osób)

Termin realizacji działań: sierpień 2021 r. – czerwiec 2022 r.

 

Projekt będzie obejmował następujące działania:

  • warsztaty z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego i społecznego;
  • szkolenia z zakresu pracy i działań wolontariackich;
  • warsztaty z zakresu sztuki mówienia, emisji głosu, interpretacji tekstu;
  • warsztaty z zakresu pisania scenariuszy, obsługi mikrofonu, obróbki i zapisu dźwięku;
  • realizacja 36 audycji społeczno-obywatelskich w ramach Radiowego Klubu #Młodzi mają GŁOS!

Każdy uczestnik weźmie udział:

  • w 8 godzinach warsztatów dotyczących edukacji obywatelskiej i społecznej;
  • w 8 godzinach szkolenia wolontariackiego;
  • w 16 godzinach warsztatów z zakresu dziennikarstwa radiowego
    pn. “Sztuka Mówienia”.

Formularze dostępne są poniżej: