Search for:

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKO – ORGANIZACYJNEGO

 

Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu odbytego w dniu 03. 02. 2007 r.  w Zamościu. Obecni na zebraniu założyciele:

 

1.                Ks. Andrzej Stopyra

2.                Ks. Adam  Firosz

3.                Ks. Tomasz Bomba

4.                Ks. Jacek Rak

5.                Ks. Krzysztof Świta

6.                Ks. Józef Dudek

7.                Ks. Grzegorz Chabros

8.                Ks. Wiesław Banaś

9.                Ks. Andrzej Traczykiewicz

10.              Ks. Tomasz Źwiernik

11.              Ks. Julian Brzezicki

12.              Maria Gmyz

13.              Sylwester Kruk

14.              Zbigniew Gumoliński

15.              Paweł Niedobit

16.              Aleksandra Siołek

17.              Janusz Kawałko

18.              Anna Maciukiewicz

 

po zapoznaniu się z celami, zadaniami prawami i obowiązkami osób zrzeszonych  oraz Statutem Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II

 

1.        Podjęli indywidualne decyzje o przystąpieniu do Stowarzyszenia i wypełnili deklaracje  członkowskie,

2.        Podjęli jednogłośnie uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia  Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu,

3.        Od tej pory zebranie miało charakter walnego zebrania wyborczego Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu.

 

4.        Zgodnie z zapisami i procedurą statutową dokonano  wyboru Zarządu Stowarzyszenia