Zakończenie projektu #Młodzi mają GŁOS!

Dziś w sali dziekańskiej kurii diecezjalnej w Zamościu odbyło się oficjalne zakończenie projektu pn #Młodzi mają GŁOS!, realizowanego przez Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II w Zamościu dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Zamościu.

Projekt skierowany był do 20 uczniów w wieku 13-15 lat, a zadanie realizowane było od sierpnia 2021 do czerwca 2022 roku.

W podsumowaniu projektu wzięła udział przede wszystkim młodzież  z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Zamościu. Gościem specjalnym była Małgorzata Farion, która mówiła młodzieży jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa wolontariat, dzięki któremu możemy nieść pomoc innym.

W uroczystym podsumowaniu projektu #Młodzi mają GŁOS! wzięła również udział Ewa Muzyka, dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu.

Oliwia Tchórz, uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu wzięła udział w 9 audycjach, zrealizowanych w ramach projektu. Opowiedziała w rozmowie z Katolickim Radiem Zamość w jaki sposób przygotowywała się do audycji.

Wzięcie udziału w projekcie #Młodzi mają GŁOS! rozwijało uczniów na wielu płaszczyznach, co także potwierdziła Oliwia Tchórz.

W ramach projektu utworzony został Radiowy Klub “#Młodzi mają GŁOS!”, w którym przyszli dziennikarze, uczestnicy projektu rozwijali swoje kompetencje dotyczące nowatorskich form samorozwoju oraz współczesnych metod i technik przygotowywania audycji społecznych.

Projekt dofinansowany był ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.